คนดีเด่นดังแห่งวิัปัสสนาสถานอุทัยทอง

๑.แม่ชีไน้ท์ แช่มช้อย

แม่ชีไน้ท์ แช่มช้อย พื้นเพเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี โชคดีที่ได้เริ่มต้นการปฏิบัติธรรมกับพระกาหลงที่ได้เดินทางไปเผยแพร่การปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี และแม่ไน้ท์ในเวลานั้น กำลังแสวงหาบุญอยู่ และพระกาหลงเป็นผู้ให้อารมณ์การปฏิบัติกับแม่ไนท์เป็นคนแรก และหลังจากนั้นไม่นาน การปฏิบัติของแม่ไนท์ก็เจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนพระกาหลงต้องพามาพบลุงหมอสวัสดิ์ วัฒนพรหม อาจารย์ใหญ่ของเราเป็นผู้แก้ไขอารมณ์ที่ขัดข้องต่อการปฏิบัติธรรมและได้ก้าวหน้าในที่สุด..."คนส่วนใหญ่มักจะหาว่าคนอื่นผิดหมด ยกเว้นตนเอง เช่น หาว่าพ่อแม่ทำให้เกิด....แต่จากการค้นพบของแม่พบว่า......เราเลือกเกิดเอง.....รายละเอียดต่อไปนี้เป็นหนังสือชื่อ"เราเลือกเกิดเอง" โดยลายมือของแม่ไน้ท์เอง สนใจอ่าน คลิกที่นี่....

คำคมจากแม่...."ถ้าค้นหาความชาติชั่วของตัวยังไม่พบ......ก็คงต้องชั่วไปทั้งชาติ" .....เป็นไงครับท่านค้นพบความชั่วของตัวซึ่งเกิดจากอกุศลมูล ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะอวิชชา .....มากน้อยหรือยังถ้าพบเร็วมีโอกาสแก้ตัวเร็วขึ้น

สำหรับผมเวบมาสเตอร์ ค้นพบว่า...."ผมเองครับ.....ที่เลวที่สุดในโลก....เท่าที่ผมค้นพบ....คนส่วนใหญ่ที่ศึกษาเรื่องตนเองน้อยไปก็มักจะเป็นไปดังคำกลอนนี้ "โทษผู้อื่นเพี้ยงเมล็ดงา ปองติฉินนินทาห่อนเว้น โทษตนเท่าภูผาหนักยิ่ง ปกปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญ" ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้หวังความเจริญทุกท่าน....สาธุ.